Veilig

De Venhuisschool staat in het landelijk gelegen Zuidwolde, op vijf minuten van Groningen. Kinderen uit het dorp en de wijde omgeving, maar ook uit Groningen volgen hier in een veilige en inspirerende omgeving openbaar onderwijs.

Wij zien het creëren van een veilige leeromgeving als een basisvoorwaarde. Dit doen we door de kinderen voorspelbaarheid, rust, orde en structuur te bieden. We bieden ruimte en stellen grenzen. 

Een kind dat zich veilig en prettig voelt, is goed in staat zich te concentreren, te leren en te presteren en kan zich maximaal ontwikkelen tot een zelfstandige, zelfbewuste en sociaal vaardig mens.

We besteden als school veel aandacht aan sociale vaardigheden. Dit staat wekelijks op ons lesrooster. Onze schoolstart schooljaar 2013-2014 met De Gouden Weken. Dit betreft de eerste drie weken van het schooljaar. Hier staan groepsvormende activiteiten en andere aspecten in het kader van sociale vaardigheden centraal. Als afsluiting van deze Gouden Weken zullen we omgekeerde tien-minuten gesprekken voeren met de ouders. Hierbij vertellen ouders ons alles wat van belang is te weten over uw kind. Zo werken we ook aan ouderbetrokkenheid. De Gouden Weken en  de Gouden driehoek; ouder-kind-school/team.

Los daarvan hebben we op onze school een anti-pestprotocol. De kapstokregels van de Venhuisschool, die hierin beschreven staan, komen ook weer aan bod in De Gouden Weken.


Get Adobe Flash player Brede kijk op de wereld Samen Goed onderwijs Alles op één plek Veilig
Van Berumstraat 2 9785 BG ZUIDWOLDE GN Tel.: 050 - 30 13335 info@venhuisschool.nl