Over de Venhuisschool

Over de Venhuisschool

Ieder kind op deze wereld is uniek en daarom krijgt elk kind bij ons op school, de kans zich op zijn of haar niveau optimaal te ontwikkelen en te ontplooien. We vinden het opdoen van kennis en ontwikkelen van vaardigheden een van onze belangrijkste taken. We bieden de leerlingen daarom een rijke leeromgeving met goede en actuele methodieken, uitdagende middelen en materialen en gaan mee in de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. 

De ontwikkeling van kinderen zien we breed. We besteden dan ook d.m.v. projecten veel aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling, de ontwikkeling van creativiteit en de ontwikkeling van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. 

Wij zien het creëren van een veilige leeromgeving als een basisvoorwaarde. Dit doen we door de kinderen voorspelbaarheid, rust, orde en structuur te bieden. We bieden ruimte en stellen grenzen. De kern van ons onderwijs is dat kinderen met plezier en vanuit een perspectief van eerlijkheid, wederzijds respect en wederzijdse acceptatie naar school gaan. Een kind dat zich veilig en prettig voelt, is goed in staat zich te concentreren, te leren en te presteren en kan zich maximaal ontwikkelen tot een zelfstandige, zelfbewuste en sociaal vaardig mens. Kinderen zullen onderweg naar volwassenheid te maken krijgen met een wereld die van hen vraagt keuzes te maken. Ze zullen in onze dynamische steeds internationaler wordende wereld moeten zoeken naar informatie, luisteren, kijken en overwegen, om vervolgens tot actie en probleemoplossing over te gaan. Dat vraagt om een gemotiveerde, creatieve, zelfbewuste en inspirerende, open houding. 

Wij vinden het dan ook belangrijk dat kinderen leren samenwerken en communicatief vaardig zijn in het Nederlands, maar ook in het Engels. Dit doen wij door vanaf groep 1 de kinderen op een speelse manier de Engelse taal aan te bieden. We vinden het dan ook belangrijk dat kinderen niet alleen kennis opdoen over eigen cultuur en gebruiken, maar dit ook kunnen spiegelen aan andere culturen. Daarom onderhouden wij contacten met partnerscholen in het buitenland. 

Tot slot willen wij een open school zijn, waarin we op basis van wederzijds respect communicatie met alle betrokkenen aangaan. Dit uit zich door ouderparticipatie, een goede informatievoorziening en informatie-uitwisseling.

Get Adobe Flash player Brede kijk op de wereld Samen Goed onderwijs Alles op één plek Veilig
Van Berumstraat 2 9785 BG ZUIDWOLDE GN Tel.: 050 - 30 13335 info@venhuisschool.nl