Nieuws

Gezamenlijk bericht (Akker en Venhuisschool) fusie-onderzoek één school Zuidwolde

Een belangrijk moment in de verkenning te komen tot één school in Zuidwolde was de gezamenlijke, informatieve ouderavond op maandag 9 december. Voor de in grote getale opgekomen ouders informeerden de directeuren van de scholen hen over de gemeenschappelijke uitganspunten voor een “nieuwe  school”. Deze kernwaarden zijn  voortgekomen uit de gemengde leerkracht- en oudergroepen.

Ouders bedankt!

Veel ouders hebben zich afgelopen weken enorm ingezet om de school voor de Sintdagen en de komende Kerstviering perfect te verzorgen en te versieren. Wij waarderen jullie inzet en hulp enorm. Zonder jullie zouden we dit zeker niet op deze wijze neer kunnen zetten. Super, dank jullie allemaal!

Kerst op de Venhuisschool!

Alle kinderen mogen dinsdag 17 december, voor het diner van de 19e, deze dinsdag alvast bestek, bord, bakje en beker meenemen.

Gezamenlijke ouderavond 9 december 'één school Zuidwolde'.

Hierbij nodigen we u uit voor de gezamenlijke ouderavond op maandag 9 december 2013. Deze avond zullen wij u informeren over de stand van zaken van het onderzoek fusie/samenwerking Venhuisschool - De Akker. De avond wordt gehouden op de Venhuisschool en begint om 19.30 uur. Vanaf 19.15 staat de koffie klaar! Graag willen we weten hoeveel mensen we kunnen verwachten deze avond.

Sinterklaas in Zuidwolde 23 november 2013

Ook dit jaar komt de Sint weer aan in Zuidwolde! We zijn erg blij dat we kunnen mededelen dat hij op zaterdag 23 november om 11.45 uur in Zuidwolde is!.

Studie- werkbezoek Angèle aan Letlandse scholen november 2013

De eerste week van november heb ik een studie- werkbezoek mogen brengen aan de regio Latgola te Letland tezamen met een internationale delegatie. Deze studyvisit is een gesubsidieerd programma door de EU: ‘Leven lang Leren’. Doel is om informatie, ervaringen en ideeën tussen leidende onderwijsspecialisten uit te wisselen. Het thema van het bezoek was dit keer o.a. tweetalig onderwijs en multiculturele samenleving in het kader van het onderwijssysteem in Letland en specifiek in de stad Daugavpils.

Ouder informatieavond groepsniveau op 4 november.

Deze avond wordt u door uw leerkracht geinformeerd over alle zaken die onderwijsinhoudelijk van belang zijn voor u als ouder, om te weten. Aanvang 19.30 uur.

Oproep voor belangstellende ouders voor deelname in ouderwerkgroepen fusie-onderzoek Cbs Akker en Obs Venhuisschool

In onze nieuwsbrief van 12 september hebben we u geïnformeerd over de start van het fusietraject. De leerkrachten hebben zich in 3 bijeenkomsten gebogen over een aantal belangrijke onderwerpen. Zoals toegezegd willen we deze opbrengsten nu met u bespreken in gemengde oudergroepen. We willen hiervoor 2 gemengde oudergroepen samenstellen; te weten één over levensbeschouwelijke en opvoedkundige uitgangspunten.(ouderwerkgroep 1) En één over onderwijskundige en opvoedkundige uitgangspunten. (ouderwerkgroep 2).

Zakelijke ouderavond en voortgang samenwerking / fusie met CBS De Akker

Beste ouders, Hierbij wordt u uitgenodigd door de ouderraad voor onze zakelijke  ouderavond op 14 november. Aansluitend is Theo Joosten, onze gezamenlijke projectleider onderzoek samenwerking / fusie CBS De Akker, gevraagd ons te informeren over de laatste ontwikkelingen betreffende deze samenwerking / fusie. Wij hopen dat u allemaal komt zodat u goed geïnformeerd bent over dit proces. Het juist tijdstip van deze avond wordt nog vermeld in de nieuwsbrief, de datum kunt u alvast noteren. Gr., Angele

Telefonische bereikbaarheid school

Graag uw aandacht voor het volgende. Op 14 oktober vindt er een telefonische omzetting plaats van telefoonleverancier. Hierdoor zou het kunnen zijn dat school vanaf die datum, via het huidige telefoonnummer 050-3013335 niet bereikbaar is. Daarom heeft school gezorgd dat er een tijdelijk doorschakel telefoonnummer aangemaakt is.

Pagina's

Get Adobe Flash player Brede kijk op de wereld Samen Goed onderwijs Alles op één plek Veilig
Van Berumstraat 2 9785 BG ZUIDWOLDE GN Tel.: 050 - 30 13335 info@venhuisschool.nl