Nieuws

Oudertevredenheidsenquete door Bureau voor Praktijkgericht Onderzoek

Het Bureau voor Praktijkgericht Onderzoek (BvPO) verzorgt ook dit schooljaar weer bestuursbreed onze  tweejaarlijkse "Oudertevredenheidsenquete". In een eerdere nieuwsbrief hebben we u al laten weten dat het dit jaar digitaal zal plaatsvinden. Vrijdagmiddag 7 maart om 17.00 uur hebben alle ouders een vooraankondiging van deze enquete in hun mailbox ontvangen. De afzender betreft dus BvPO. Langs deze weg willen we u hier nogmaals op attent maken omdat het natuurlijk zou kunnen dat u deze afzender niet herkent.

Akker-Venhuisschool: Ouderavond 22 april om 19.30 uur. Naar één school in Zuidwolde

De besturen van Marenland en VCPO zijn het erover eens dat dat er per 1augustus 2015 één school in Zuidwolde is. Wij vinden het van belang dat er een onderwijsaanbod in het dorp blijft.

Carnaval

Donderdag 20 februari van 18.30 tot 20.00 uur vieren de kinderen Carnaval op school. Dit wordt georganiseerd door de ouderraad! Alle ouders zijn welkom vanaf 19.45 uur. Van enkele ouders kregen we bericht dat zij het jammer vinden, de optredens van de kinderen niet bij te kunnen wonen. Dit omdat dit een feest voor de kinderen is.

Oudertevredenheidsenquête maart 2014

Om te vernemen wat u als ouder belangrijk vindt hebben we  sinds twee schooljaren ons zeswekelijks oudergespreksmoment. Zo kunnen we met u op informele wijze van gedachte wisselen over alles wat u belangrijk vindt als ouder en wat speelt op onze school. Als school vinden wij het namelijk zeer belangrijk te weten hoe u over ons als school denkt: ‘waar zijn we sterk in’ en zeker ook ‘waar liggen onze ontwikkelpunten’.

Oudergesprekken op 11 en 13 februari

In de maand februari vinden er weer oudergesprekken plaats met de leerkracht van uw kind. Deze zullen plaats vinden op 11 en 13 februari. U ontvangt z.s.m. een uitnodiging hiervoor van de leerkracht van uw kind.

Venhuisschool is een ‘gezonde’ school!

Graag zien wij dat al onze kinderen zo gezond mogelijk opgroeien. Onze school wil daarin bijdragen door ‘gezonde’ voeding te stimuleren. Wilt u uw kind daarom fruit mee naar school geven voor in het kleine pauzemoment.

Ook t.a.v. traktaties voor de kinderen en juffen zien we graag iets ‘gezonds’. Laten we met zijn allen daarin het juiste voorbeeld geven!

Kennismakingsmoment voor toekomstige leerlingen

Kennismakingsmoment voor toekomstige leerlingen en ouders van groep 1 met onze school op 10 maart van 11.00-12.00. Ook zijn de kinderen welkom om kennis te maken met de inpandige Peuterspeelzaal 't Beudeltje op hetzelfde tijdstip. Zie ook de website van de peuterspeelzaal: Website: http://www.kids2b.nl/psz-beudeltje

Bezoek onderwijsinspectie 29 oktober 2013

Met alle feestdagen ertussen lijkt het alweer een poos geleden. Toch wil ik u heel graag informeren over het officiële rapport met bevindingen van de onderwijsinspectie n.a.v. het bezoek aan onze school op 29 oktober 2013. Net voor de Kerstvakantie hebben wij het definitieve rapport met bevindingen mogen ontvangen en dit gedeeld met de leden van de Medezeggenschapsraad. Dit volledige rapport is over vier weken ook voor u te vinden op de website van de onderwijsinspectie.

Pagina's

Get Adobe Flash player Brede kijk op de wereld Samen Goed onderwijs Alles op één plek Veilig
Van Berumstraat 2 9785 BG ZUIDWOLDE GN Tel.: 050 - 30 13335 info@venhuisschool.nl