Nieuws

Oproep versterking MR oudergeleding Venhuis

De Medezeggenschapsraad oudergeleding is op zoek naar versterking.

De Medezeggenschapsraad Venhuisschool bestaat na een wisseling dit schooljaar, namens de personeelsgeleding uit Jeannet Snoeij en Geraldien van Mechelen.

De oudergeleding wordt al enige tijd bemand door Lennart ten Have. Voor de oudergeleding zoeken wij versterking.

Voor interesse en/of meer informatie, kunt u contact opnemen met Angèle van der Star

St. Maarten viering

St Maarten

Woensdag 11 november vieren we met de kinderen het feest van St. Maarten. We starten deze ochtend met het Nationaal Schoolontbijt.

Angelika Chardon, onze GVO docente, zal met de bovenbouwkinderen aan het einde van de ochtend de traditionele opvoering geven van Sint Maarten voor de kinderen, waarna er een lampionnentocht door de school en rondom de gymzaal gelopen zal worden (zie voor meer informatie ook de nieuwsbrief).

Beëindiging directietaken Angèle

 

Beste ouders, verzorgers en andere belanghebbenden, 

 

Boekenmarkt Kinderboekenweek 2015

Boekenmarkt Kinderboekenweek 2015: leeskilometers voor in de herfstvakantie!

Wisseling conciërge

 

Na vele jaren gewerkt te hebben op De Venhuisschool, neemt Ron Ellerie afscheid van de school om aan een geheel nieuwe opdracht te beginnen.

 

Aanmelden voor TSO schooljaar 2015-2016

Voor de organisatie willen we alvast inventariseren welke ouders nu al weten dat ze op vaste dagen gebruik gaan maken van de TSO. Overblijven kost € 1,75 per keer per kind.

Vrijwilligers gezocht TSO 2015-2016

 

Beste ouders / verzorgers van leerlingen Venhuisschool.

 

Ouder oproep tuin 29 mei 13.00-1500 uur

 

Tuinouders  onder leiding van Boukolien bedankt voor het mooi maken van onze schooltuin afgelopen vrijdag 29 mei 2015!

 

Prijsvraag nieuwe schoolnaam!

Op 1 augustus 2015 is er officieel één basisschool in Zuidwolde. Deze informele samenwerkingsschool is ontstaan uit ob de Venhuisschool en cbs de Akker. Eén school vraagt om één naam. Een originele naam die verbindt en onze samenwerking uitstraalt.

Pagina's

Get Adobe Flash player Brede kijk op de wereld Samen Goed onderwijs Alles op één plek Veilig
Van Berumstraat 2 9785 BG ZUIDWOLDE GN Tel.: 050 - 30 13335 info@venhuisschool.nl