Projecten

De Gouden en Zilveren Weken

Schooljaar 2013-2014 zijn we gestart met Project ‘De Gouden Weken’. Dit betreft de eerste drie weken na de zomervakantie. Na de Kerstvakantie geven we hier een vervolg aan middels 'Zilveren Weken". Ook in schooljaar 2014-2015 zullen we dit project oppakken.

Deze Gouden Weken worden de eerste drie weken van het schooljaar gehouden en hebben als basis een positieve interactie tussen leerkracht en de kinderen. Uitgangspunt is dat dit een goed fundament legt voor een fijne sfeer in de groep voor het hele schooljaar. Het accent ligt op groepsvormende activiteiten en een omgekeerd tien-minutengesprek met de ouders. De dynamische driehoek tussen leerkracht, kind en ouders staat centraal in de aanpak. In de klassen worden er tussen de lessen door veel spelletjes gedaan (energizers) en worden er andere groepsvormende activiteiten ingezet. De kinderen leren elkaar beter kennen, waardoor ze meer begrip voor elkaar hebben en meer van elkaar kunnen verdragen wanneer het even wat moeilijker gaat. Samen leren van en met elkaar staat hierbij centraal. Waarbij ‘samen’ eerst komt!

Get Adobe Flash player Brede kijk op de wereld Samen Goed onderwijs Alles op één plek Veilig
Van Berumstraat 2 9785 BG ZUIDWOLDE GN Tel.: 050 - 30 13335 info@venhuisschool.nl