Basisschool 't Groenland

Basisschool 't Groenland

 

Beste ouders en verzorgers,

Wanneer morgen, woensdag 6 januari 216, code rood wordt gegeven m.b.t. het weer, zal de school gesloten blijven.

Houd u hiervoor het nieuws in de gaten? En blijf natuurlijk ook bij code oranje voorzichtig op de weg.

Met vriendelijke groet,

Team 't Groenland.

Schooljaar 2015-2016 vormen we de samenwerkingsschool Zuidwolde 't Groenland: CBS De Akker en Ob Venhuisschool.

‘t Groenland is een basisschool voor christelijk en openbaar onderwijs. Een school die toegankelijk is voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst en sociale of etnische achtergrond. Derhalve besteden we veel aandacht aan de overeenkomsten en bindende factoren in onze maatschappij, maar laten ook de verschillen tot hun recht komen. Op deze manier hopen wij dat kinderen met plezier naar school gaan, waarbij zij zich volledig kunnen ontplooien, maar ook leren rekening met elkaar te houden.

Het ontstaan van de naam van onze nieuwe school:

De Venhuisschool is genoemd naar het voormalig hoofd van de openbare lagere school. Remmert Aljes Venhuis werd in 1796 in Tinallinge (bij Baflo) geboren als zoon van een herbergiersechtpaar. In 1817 lootte hij zich vrij voor de nationale militie. Niet veel later trouwde hij met Elke van der Tuuk en werd onderwijzer in Kloosterburen. In 1827 kreeg hij de hoofdprijs (20 gouden
dukaten) van de provinciale onderwijscommissie voor het manuscript van zijn boek "Eene natuurlijke historie der provincie Groningen". Het is een leesboek voor de hoogste klassen der lagere school. Op 22 oktober 1832 wordt Venhuis aangenomen als hoofdonderwijzer in Zuidwolde. Hij houdt die functie tot 1 november 1880. Met zijn benoeming kan men spreken van de start van het openbaar onderwijs in Zuidwolde. Op 16 augustus 1892 overlijdt hij op 96-jarige leeftijd. Vrienden en oud-leerlingen plaatsen op zijn graf een gedenksteen die nu nog op de algemene begraafplaats te Zuidwolde is te zien.
Sinds 1889 wordt er in Zuidwolde ook christelijk onderwijs gegeven.
Natuurlijk is er sinds die tijd heel veel veranderd. De naam van de school echter, bleef in die tijd steeds dezelfde: De Akker. Op de akker mag zaad groeien en bloeien. Voor groei is water, zonlicht en zegen nodig. Een goede ondergrond vormt de basis. Iedereen mag op zijn of haar wijze tot bloei komen. Elk mens mag uitgroeien tot een volwaardig mens, die ieder op zijn of haar plaats, bijdraagt aan de samenleving van nu en later. De school staat in het dorp Zuidwolde met rondom akkers. Daar zien kinderen dagelijks dat groeien niet vanzelf gaat en dat er op de akker veel werk verzet moet worden voordat er geoogst kan worden.
Vanaf augustus 2015 gaat de school verder onder de naam basisschool 't Groenland. Groenland is de Nederlandse vorm van 'gruinlaand', het Groningse woord voor grasland. Dit verwijst naar de naam van beide scholen. De Akker en de landerijen rondom die staan voor groei en ontwikkeling en meester R.A.
Venhuis die veel in de weer was met het opkweken van (sla) plantjes. Zo denken we een nieuwe naam te hebben waarin we onze afkomst niet vergeten.

 

Een nieuwe website is in ontwikkeling.

Mail via angelevanderstar@marenland.org

 

Get Adobe Flash player Brede kijk op de wereld Samen Goed onderwijs Alles op één plek Veilig
Van Berumstraat 2 9785 BG ZUIDWOLDE GN Tel.: 050 - 30 13335 info@venhuisschool.nl